Nej, selvfølgelig må du ikke det! Der er nultolerance overfor enhver form for våben (også knive) eller euforiserende stoffer. DER ER INGEN ADVARSEL. Overtrædelse af dette medfører bortvisning og politianmeldelse.
Ligeledes tolerere vi på ingen måde voldelig, truende eller utryghedsskabende opførsel.